Buss til og frå Suldal
Frå Haugesund
Det går buss frå Haugesund til Ropeid/Sand med fleire avgangar kvar dag. Det er diverre ikkje direkte avgang frå Haugesund - ein må byta buss i Aksdal eller Ølen. Ruteopplysningar finn du på http://kolumbus.no (buss nr. 60 og nr. 61).


Frå Oslo og Bergen

Haukeliekspressen går frå Oslo og Bergen til Røldal og Håra opptil fleire gonger dagleg. Herfrå kjører Suldal Billag til Suldalsosen og Sand.
For ruteopplysning, gå inn på
www.nor-way.no. Suldal Billag sine ruter finn du nettstaden til Suldal Billag.


Lokale ruter

Suldal Billag er vårt lokale buss-selskap. Dei har faste ruter i Suldal, og korrenspondere og med nokre av rutene til enkelte ekspressbussar, som f.eks Haukeliekspressen. Rutetidene finn du på nettsidene til Suldal Billag. Merk at nokre avgangar her er tingingsbussar, og må bestillast dagen før.
Suldal Billag har også bussar og bilar for turkjøring. For meir info - ring tlf: 52 79 04 00.

Osa-Bu Taxi/Turvogn tilbyr også turbusstenester.
For meir info, kontakt Osa-Bu Taxi/Turvogn på tel:
52 79 92 60/975 35 256.