Suldalsporten

Nettsida Suldalsporten- din portal til bygder, organisasjonar og lag i Suldal kommune!Det finst ei rekkje lokale nettsider frå bygder, organisasjonar og lag i kommunen vår. Tilsaman gir desse ei rekkje nyheiter om kva som skjer i Suldal. Med nettsida Suldalsporten ønskjer redaksjonen som består av Kjetil Brekke, Vidar Lunde og Jarle Lunde i SuldalFoto å samle dette materiale. Ikkje minst så er det mykje flotte Suldals bilete! Ta ein kikk- på Suldalsporten.