Litunet
Litunet ved Hylsfjorden er eit klyngetun med bygningar i frå 1700- og 1800 talet. Foto: Bjarte Skipevåg.
Litunet ligg høgt oppe i lia på sørsida av Hylsfjorden, kring 285 meter over havet. Foto: Bjarte Skipevåg.

Li ligg høgt oppe i lia på sørsida av Hylsfjorden, kring 285 meter over havet. Det særprega tunet blei freda av Riksantikvaren i 1973. I gardstunet er heile 13 bygningar frå 1700- og 1800-talet. Landskapet er eit karakteristisk vestlandsk kulturlandskap med små åkerlappar, steingjerde og rydningsrøyser.

Tilkomsten skjer med bil frå Suldal. Følg skilta frå Rv 13 mot Valskår. Merk at vegen er smal.


Sommarope 2016:
frå 6. juli til 31. august: onsdag t/m søndag kl. 12-16 (utenom 14-17. juli og 30-31. juli)


PRIS

Kr 60, barn kr 30, familie kr 150


Vaksne kr 60,- barn kr 30, barn under 3 år gratis
 

Litunet har ope for grupper utanom vanleg opningstid. Kontakt Ryfylkemuseet på tel. 52 79 29 50 for meir informasjon.