Snart er det Ungkarsfestival igjen i Suldal
Torsdag 24. juni er det igjen klart for Ungkarsfestival på Eriksmoen på Suldalsosen i Suldal.

Program for dagane finn de på nettstaden til Ungkarsfestivalen.

Vedk. overnatting
Det er muleg å campe på festivalområdet, men det er ikkje uttak for straum.
Ønskjer de å leige hytte kan de prøve:

- Osa-Bu, tel: 52 79 92 60.
- Vikane Hyttetun, tel: 52 79 93 97
Begge desse plassane ligg på Suldalsosen, nokon få km frå festivalområdet.

Lenger nede i dalen ligg:
- Mo Feriehytter, tel: 52 79 98 50
- Lågatun Hytter, tel: 52 79 99 13
- Mo Laksegard, tel: 52 79 76 90
- Litlehaga Hyttetun, tel: 52 79 72 37

På Sand ligg Ryfylke Fjordhotel, som også er ein muleg plass å overnatte, tel: 52 79 27 00.Noko anna de lurar på? Ta kontakt med Suldal Turistkontor på tel: 52 79 05 60.