Turskiorientering i Gullingen-området
Skitur i Gullingen-området.
Foto: Rune Roalkvam.

Suldal O-lag har lagt ut turskiorienteringspostar i Gullingen området. Karta er tilgjengeleg på nettstaden til Suldal O-lag. O-laget har også trykt opp ein del kart som ligg på Gullingen Fjellstova.

God tur!