Kurs i opplevelsesproduksjon
Laksesafari i Suldalslågen.
Foto: Anne Lise Norheim/Skattkammeret Suldal.


SVR (Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane Landskapsvernomrdå), Næringsprosjekt Nasjonal Turistveg Ryfylke og Suldal Vekst inviterer til kurs i opplevelsesproduksjon på Mo Laksegard 8. - 9. februar.

Kurset passar for alle dei som ønskjer å systematisere arbeid med opplevingar for å auke innteninga si.

 

For meir informasjon - sjå nettstaden til SVR.