Nytt liv langs "The Discovery Route"

Suldalsdampen til kai ved Kolbeinstveit.
Foto: Suldal Turistkontor.
Gjennom eit allereie eksisterande VRI- program for kulturbaserte næringar, er det etablert eit tett samarbeid og partnarskap mellom fleire kultur- og reiselivsbedrifter i Suldal.
I kjølvatnet av dette prosjektet er det sett ned ei arbeidsgruppe som skal jobba vidare med å utvkle eit felles salbart rundreiseprodukt basert på den gamle "The Discovery Route".
"The Discovery Route" er ruta frå England via Stavanger til Sand. Mange reiste også vidare over Suldalsvatnet, opp Bratlandsdalen og vidare til Røldal og Odda.