Camping på Suldalsosen!

Oversikt over campingområdet på Eriksmoen.
Kjetil Nærheim ønskjer velkommen til camping på Eriksmoen på Suldalsosen. Området som kanskje er mest kjent som festivalområdet for Ungkarsfestivalen, er nå også tatt i bruk som campingplass for reisande langs vegane i Suldal.
Det er tilgong til dusj og toalett. Prisen er 150 kr utan straum og 170 kr med straum.

Kart over Campingplassen på Eriksmoen

Tel: (+47) 977 06 045
E-post: kjetil@trestubben.no