Sjå film frå Ryfylkedagane 2008!

Fargerike ballongar under Ryfylkedagane 2008.
Foto: Suldal Turistkontor
Under Ryfylkedagane 2008 hadde me besøk av TV-Haugaland. Dei var i sommar på tokt rundt i Haualand med "Mary Constance", og bileta frå toktet til Sand blei vist på TV-Haugaland 11. oktober. Fekk du det ikkje med deg, kan du sjå innslaget på TV-Haugaland sin nettstad .