Kulturhistorisk båtkart for Sauda og Suldal

Sandsfjorden.
Foto: Kjetil Brekke/SuldalFoto.no
Suldal Turistkontor har saman med Ryfylkemuseet og Sauda Ferie og Fritid fått laga eit kulturhistorisk båtkart for fjordane i Sauda og Suldal. I brosjyren finn du informasjon om nokon av dei kulturhistoriske plassane som finnast langs fjordane våre - informasjon som me trur kan gjere gjere turen innover mot oss litt meir interessant. Karten kan lastas ned her, eller du kan få det tilsendt ved å ta kontakt med oss på tel: 52790560 eller på post@suldal-turistkontor.no

Kulturhistorisk båtkart for Sauda og Suldal i Ryfylke