Ny dagleg leiar i Suldal Reiselivslag

Styret i Suldal Reiselivslag har tilsett Berit Reinertsen Sandvik som ny dagleg leiar i Suldal Reiselivslag i 80 % stilling. Berit har tidlegare jobba som reiselivssekretær/konsulent i Reiselivslaget. Me håpar å få tilsett ein ny medarbeidar i Berit si "gamle" stilling innan kort tid.