Jakt i Suldal og i Ryfylkeheiane
Rypejakt i Suldalsheiane.
Foto: Kjetil Brekk/SuldalFoto.no
Reinsnuten i Suldal.
Foto: Kjetil Brekke/SuldalFoto.no

Fjellområda i Suldal er kjende som gode jaktområde. Nokre stadar er det muleg å kjøpe jaktkort for besøkande både for småviltjakt og for storviltjakt.

 

Småviltjakt
Ola Jordebrekk, Tel: (+47) 52 79 47 56/916 05 451, sel jaktkort for Roalkvamområdet.
Eventus, Tel: (+47) 47 75 02 58
For jaktkort til Suldal Statsallmenning - sjå www.inatur.no

Storviltjakt
For meir informasjon om hjortejakt på brølande bukk, gjestejakt og guida jakt på hjort - kontakt Eventus på Tel: (+47) 47 75 02 58 eller post@eventus.no