Sjå laks i Laksestudio i Sandsfossen på Sand
På besøk i Laksestudio i Sandsfossen på Sand. Foto: Rune Roalkvam.
Laksestudio i Sandsfossen i Suldalslågen.
Foto: Suldal Turistkontor.

Laksestudioet på Sand ligg i Sandsfossen. Studioet er bygd slik at ein gjennom 2 glasvindauge kan sjå rett inn i det 5. trinnet i laksetrappa i Sandsfossen. Der kan ein sjå laks og sjøaure som er på veg opp elva for å gyte.


Ope- sommar 2016:
15.06 - 15.08: kl. 11-19
16.08 - 31.08: kl. 12-16
01.09 - 30.09: lør og søn kl. 12-16.


Pris

Vaksne kr. 40, born (4-16)/honnør kr. 30. Familierabatt.


Kontaktinformasjon for Laksestudio

Laksestudio er ope for grupper på bestilling frå juni til oktober. Ta kontakt med Suldal Turistkontor på tel: 52 79 05 60 for meir informasjon.

Finn plasseringa av Laksestudio i Sandsfossen på eit kart!