Natur- og kulturløypa på Gulllingen
Energimagasinet Blåsjø i Suldal. Foto: Anne Lise Norheim
Haust i Suldalsheiane.
Foto: Kjetil Brekke/SuldalFoto.no

Lær meir om naturen og kulturen i området Gullingen - Blåsjø!


Suldal kommune og SVR (Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane Landskapsvernområde) har lage ei natur- og kulturløype frå Gullingen til Blåsjø. Med den løypa ønskjer dei å synleggjere nokre av skattane i Suldalsheiane. Blåsjø med damanlegga er eit kjend turistmål, men det er mange flotte stoppunkt underveges.

Langs den ca. 30 km lange vegen mellom Neikjen og Oddatjørndammen er det sett opp ein del tavler som fortel om dyreliv, flora, kulturminne m.v.

Tavlene står oppe frå  ca. juni til okotober.

Det er laga ein informasjonsfolder om natur- og kulturløypa frå Gullingen til Blåsjø. Den kan lastas ned frå nettstaden til Miljøstatus i Suldal.