Velkommen til Storaurefestival i Suldalsvatnet

Fiskarlykke ved Suldalsvatnet.
Foto: Anne Lise Norheim/Skattkammeret Suldal.
Guten og auren ved Suldalsvatnet.
Foto: Anne Lise Norheim/Skattkammeret Suldal.
Suldalsvatnet Grunneigarlag inviterar også i år velkommen til Storaurefestival i Suldalsvatnet.
Dato for årets arrangement: laurdag 27. juni.

Program
Kl. 16 - 22:
Fiskefestival frå Sentrumsbygget på
Nesflaten.
Båtutsetjing: Kilen Nesflaten,
Solheimsvik, Kvilldal og Suldalsosen

Kl. 22:
Veging og premiering.

Deltakaravgift
Vaksne: kr. 100.
Born u/16 år: kr. 50.