Endringar på ferjeruta mellom Nesvik og Hjelmeland

Statens Vegvesen skal bygge om ferjekaia på Jelsa. Ferja vil difor gå frå Hjelmeland via Skipavik til Jelsa frå klokka 06.00 tysdag 23. september til klokka 05.30 fredag 26. september.

Det skal gå passasjerbåt i dei ordinære rutetidene mellom Nesvik- Hjelmeland

Turen med ferja frå Hjelmeland til Jelsa vil ta rundt ein time.

For meir informasjon - sjå www.tide.no