Kolonner i aust og vest

Våren/sommaren 2008 vil Vegvesenet fullføre oppgradering av Røldalstunnelen og Haukelitunnelen på E134 - noko som vil påvirke trafikken til og frå Suldal i denne perioden.

Haukelitunnelen:
Frå 23.juni – 3. juli vil tunnelen vera stengd mellom 06.00 og 18.00.
All trafikk vil gå over Dyrskar i kolonnar.
Tunnelen vil vera open frå laurdag kl.18.00 til måndag kl. 06.00
Frå 28.juli kl. 16.00 vil tunnelen vera stengd heile døgnet og all trafikk vil gå over Dyrskar i kolonnar kvar time.

Røldalstunnelen:
Tunnelen er stengd mellom kl. 20.00 og 06.00. All trafikk vert slept gjennom i kolonnar til faste tider. Frå aust (Hordadalen) kl. 22.45, 01.10 og 04.45
Frå vest (Seljestadjuvet) kl. 23.0, 00.55 og 05.00
Tunnelen er open frå laurdag kl. 06.00 til sundag kl.20.00.
Gamlevegen over Røldalsfjellet er open for personbilar. Max vekt 3.5 tonn og max breidde 2 meter.

For meir info. Tlf 175, www.vegvesen.no , vegmeldingane eller /haukelitunnelane.