Marvik Gjestehavn på Ropeidhalvøya i Suldal
Kontaktperson:
Kåre W. Bjørkhaug
Telefon, kontaktperson:
51 56 18 99/(52 79 57 32)
Adresse, kontaktperson:
Marvik, 4235 Hebnes
E-post:
kare.w.b@online.no

VHF-kanal:
Lokalisering/Stad:
Marvik i Suldal kommune
Posisjon:

Maks djupgåande:
Innsegling:

Merknad til vindforhold:
Nei.

Tal på gjesteplassar:
Ca. 80 m med kailinje.
Pris pr. døger:
Kr. 60 utan straum. Kr. 100 med straum.

Fortøying:
Langs brygga.

Merka turstiar:
Det er fleire merka turstiar i området, t.d. Marvikjuvet, Grytenuten og rundt Grytevatnet.
Lokalt turkart for Ropeidhalvøya.

Årlege arrangement:
Kvart år i juli arrangerast det Sommarmarknad i Marvik med bl.a.lokale utstillarar. Årets arrangement blir 9.juli.
 
Fasilitetar i nærleiken:
Straum
Ferskvatn
Sanitæranlegg
Søppelcontainer
Drivstoffpumpe m/kortlesar og fylling rett i båt
Daglegvare
Kafe m/storskjerm og internett
Leikeplass
Badeplass